חדשות

Flamark and Flammifer ערכו מצגת משותפת

By אפריל 20, 2022 No Comments

Flammifer ו-Flamark ערכו הצגה משותפת של Flammifer FF T- 1000 , שכללו ניגרר 2 סרנים ומשאבת כיבוי עם מיכל קצף וגלגלון.