FFB 640 F-RPA Vatrogasna brodica

 

 • Flammifer vatrogasna brodica FFB 640 F-RPA posebno je dizajnirana i opremljena za
 • vatrogasne/spasilačke misije
 • Može brzo reagirati i suzbiti požare u marinama, obalnim skladištima, komercijalnim lukama na moru
 • Monitor se zakreće za 360 stupnjeva i kreće se okomito 90 do 45 stupnjeva vodoravno i doseže do 45 m
 • Vatrogasna je brodica specijalizirano plovilo s vatrogasnom pumpom i monitorom dizajniranima za suzbijanje požara uz obalu, brodske požare, požare u lukama, marinama, obalama u područjima kojima se može pristupiti samo s mora.
 • Prikladna je za gašenje šumskih požara gdje je moguće pristupiti samo obali.
 • Brodica se može upotrijebiti samo za gašenje požara u skladištima ulja u marinama.
 • Prostor palube brodice slobodan je za spašavanje ozlijeđenih ljudi i stvari. Brodica je opremljena vatrogasnom pumpom, vatrogasnim monitorom i spremnikom za pjenu ugrađenu u dno mlaznice za pjenu brodice 1 – 6 %

 

Tehničke karakteristike

 • Duljina preko svega: 6,20 m
 • Širina trupa preko svega: 2,32 m
 • Visina broda bez pramčane ograde: 1,23 m
 • Masa broda (bez motora i pumpe): 900 kg
 • kapacitet: 9 osoba
 • Upravljanje: upravljačka konzola s upravljačem
 • snaga motora: 80 KS (duga osovina)

Posebnosti

 • Mogućnost prilagodbe potrebama vatrogasne postrojbe
 • Materijal izrade: aluminijska legura za brodogradnju
 • Uzgonske komore na pramcu i krmi jamče nepotopivost
 • Paluba i dno brodice izrađeni su od tvornički orebrenog lima s protukliznom površinom
 • Sigurnosna ograda duž brodice omogućuje bolju zaštitu ljudi koji se prevoze
 • Namijenjena je za rad na obali
 • Pumpa prikladna za morsku vodu
 • RPA – podizanje pramca na prednjoj strani s kapacitetom tereta od 400 kg
 • Omogućuje lakše ukrcavanje ljudi, opreme, strojeva
 • Dodatna je namjena spašavanje ozlijeđenih ljudi iz mora

Galerija

Katalog

FF-B-640-RPA-FIRE-vatrogasna-brodica