Servis vatrogasnih vozila

PREVENTIVAN I REDOVAN SERVIS obuhvaća slijedeće usluge:

 • Detekcija potrebnih radova
 • Zamjena maziva
 • Testiranje pumpe
 • Podmazivanje pokretnih elemenata i svih točaka poodmazivanja
 • Pregled spremnika pjenila i vode
 • Kontrola pokretnih elemenata na pumpi i nadogradnji
 • Pregled elektro uređaja i instalacija
 • Kalibracija dijelova
 • Detaljna expertiza stanja vozila i savjetovanje budućih/potrebnih radova

Download HRTSVV1 datasheet

Kategorija:
 • PREVENTIVAN I REDOVAN SERVIS obuhvaća slijedeće usluge:
  • Detekcija potrebnih radova
  • Zamjena maziva
  • Testiranje pumpe
  • Podmazivanje pokretnih elemenata i svih točaka poodmazivanja
  • Pregled spremnika pjenila i vode
  • Kontrola pokretnih elemenata na pumpi i nadogradnji
  • Pregled elektro uređaja i instalacija
  • Kalibracija dijelova
  • Detaljna expertiza stanja vozila i savjetovanje budućih/potrebnih radova
 • Izuzetna FLEKSIBILNOST dogovaranja termina servisa
 • Rezervni dijelovi RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA – GODIVA, JOHSTADT, FIRECO
 • Servis uključuje sav POTROŠNI MATERIJAL:
  • Ulja
  • Maziva
  • Zaštitne anode
  • Filter ulja
 • Vrhunska SERVISNA TEHNOLOGIJA
  • 4 stupna dizalica za najveca vozila
  • Svi mehanički radovi i popravci (MIG i TIG alati)
  • Rad sa aluminijem, inoxom i čelikom
  • Dostupnost originalnih rezervnih dijelova (GODIVA i JOHSTADT – pumpe i dijelovi pumpi, FIRECO – rasvjetni stupovi, visokotlačni moduli, rolete)
 • Pregled, funkcionalna i ZAVRŠNA KONTROLA kvalitete izvršenih radova i usluga, te ugrađenih dijelova
 • Mogućnost TERENSKOG SERVISA (na lokaciji klijenta ili kvara)
 • Permanentna STRUČNA EDUKACIJA u Hrvatskoj i državama članicama EU garantira STRUČNOST I KOMPETENTNOST servisera
 • Moderna i prostrana (5x5x15 m) TERMO KOMORA za lakiranje svih vrsta i veličina vozila koja mogu prometovati po cestama
 • Certifikati KVALITETE:
  • ISO 9001: 2015
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 45001: 2018
  • ISO 50001: 2011
  • Servisni certifikat za vatrogasne pumpe JOHSTADT i GODIVA
  • Servisni certifikat za vatrogasne pumpe ROSENBAUER ugrađene od strane Flammifer d.o.o.
 • POŠTIVANJE NORMI definiranih internim HSE planom (energetske, sigurnosne, zdrastvene, ESG)
 • Odgovorno ODVAJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA nakon servisa (ulja, električne komponente, filteri, …)
 • JAMSTVO radova i usluga – 1 godina