Flammifer nadogradnja za zapovjedno/lako navalno protupožarno vozilo koje služi početnom gašenju požara
Maleno i okretno vozilo s nadogradnjom u koju je smješten visokotlačni modul te spremnik vode od 320 litara + 30 litara pjenila

Flammifer nadogradnja za zapovjedno/lako navalno protupožarno vozilo koje služi početnom gašenju požara
Maleno i okretno vozilo s nadogradnjom u koju je smješten visokotlačni modul te spremnik vode od 320 litara + 30 litara pjenila

Flammifer nadogradnja za zapovjedno/lako navalno protupožarno vozilo koje služi početnom gašenju požara
Maleno i okretno vozilo s nadogradnjom u koju je smješten visokotlačni modul te spremnik vode od 320 litara + 30 litara pjenila

Flammifer nadogradnja za zapovjedno/lako navalno protupožarno vozilo koje služi početnom gašenju požara
Maleno i okretno vozilo s nadogradnjom u koju je smješten visokotlačni modul te spremnik vode od 320 litara + 30 litara pjenila