Mirëmbajtja, riparimi & pjesët rezervë për Superstrukturat e Zjarrëfikësve

Ne ofrojmë mirëmbajtje, riparim dhe servisim për superstrukturat t e zjarrëfikjes, pompave dhe paisjeve të zjarrëfikjes. Në portfolion tonë mund të gjeni pjesë rezervë origjinale dhe kualitative.